CZE - Materiály pro výuku s Wow!Green, Wow!Orange

Další důležité materiály primárně pro 1. a 2 . třídy ZŠ

Milé kolegyně a kolegové,

připravili jsme pro vás kolekci metodických podpůrných materiálů a kopírovatelných obrázků. Věříme, že vám budou dalším zdrojem inspirace při vytváření hodin pro vaše žáky a že budou užitečným nástrojem ve vašich hodinách.

Váš tým WattsEnglish
Your Instructor


Zuzana Krejcova
Zuzana Krejcova

Get started now!